Μετάβαση στο περιεχόμενο


Συννημένα: Apple Watch Series 4: Πρώτες εντυπώσεις/πληροφορίες

  Συννημένο Μέγεθος: Μήνυμα #
Συνημμένο αρχείο IMG_0010.PNG
( λήψεις: 83 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/11/2018 12:41 )
328.88KB 1970079
Συνημμένο αρχείο 0B1FB270-5EDA-49BE-A8CA-911...
( λήψεις: 79 )
( Δημοσιεύτηκε στις 15/11/2018 13:28 )
114.82KB 1971523
Συνημμένο αρχείο A54ADDD5-3AE9-4F7A-9710-38D...
( λήψεις: 75 )
( Δημοσιεύτηκε στις 21/11/2018 22:41 )
46.9KB 1972626
Συνημμένο αρχείο F18E96B0-D1A6-4A24-8099-FF2...
( λήψεις: 75 )
( Δημοσιεύτηκε στις 21/11/2018 22:41 )
115.39KB 1972626
Συνημμένο αρχείο D9BB6E29-81BE-4C02-A687-10D...
( λήψεις: 58 )
( Δημοσιεύτηκε στις 29/11/2018 00:01 )
96.17KB 1973696
Συνημμένο αρχείο 86E3102F-3FE3-4D38-9F1D-58C...
( λήψεις: 62 )
( Δημοσιεύτηκε στις 29/11/2018 00:16 )
84.29KB 1973700
Συνημμένο αρχείο A893DB63-09A9-479A-8E59-A5A...
( λήψεις: 61 )
( Δημοσιεύτηκε στις 01/12/2018 09:29 )
66.14KB 1973980
Συνημμένο αρχείο 48173680_1155934224573904_8...
( λήψεις: 55 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/12/2018 09:07 )
70.58KB 1975039
Συνημμένο αρχείο spigen-s350-sgp11584-apple-...
( λήψεις: 47 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/12/2018 11:45 )
28.89KB 1975221
Συνημμένο αρχείο IMG_0851.jpeg
( λήψεις: 64 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/12/2018 20:36 )
287.83KB 1975265
Συνημμένο αρχείο IMG_0854.jpeg
( λήψεις: 61 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/12/2018 20:38 )
228.68KB 1975265
Συνημμένο αρχείο IMG_0858.jpeg
( λήψεις: 59 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/12/2018 20:41 )
141.99KB 1975265
Συνημμένο αρχείο IMG_0861.jpeg
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/12/2018 20:42 )
172.51KB 1975265
Συνημμένο αρχείο 358CCCE0-BBB0-4CE5-86AC-E99...
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/12/2018 02:43 )
63.11KB 1975294
Συνημμένο αρχείο 600546EE-18F9-4E65-B025-194...
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/12/2018 02:43 )
66.25KB 1975294
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-12 15400...
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/12/2018 15:42 )
102.96KB 1975333
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-12 16022...
( λήψεις: 50 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/12/2018 16:05 )
43.92KB 1975335
Συνημμένο αρχείο IMG_0130.jpg
( λήψεις: 51 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/12/2018 10:34 )
111.78KB 1975410
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-13 13090...
( λήψεις: 57 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/12/2018 13:09 )
205.02KB 1975440
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-14 2.jpg
( λήψεις: 53 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/12/2018 08:34 )
105.35KB 1975536
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-14 01.jpg
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/12/2018 08:34 )
47.22KB 1975536
Συνημμένο αρχείο Annotation 2018-12-14 08430...
( λήψεις: 59 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/12/2018 08:43 )
129.82KB 1975537
Συνημμένο αρχείο EB7884D5-A4F7-46C6-AD9E-4A5...
( λήψεις: 56 )
( Δημοσιεύτηκε στις 21/12/2018 18:28 )
37.54KB 1976444
Συνημμένο αρχείο 6493E10E-6ECE-4D6E-91D3-5E4...
( λήψεις: 55 )
( Δημοσιεύτηκε στις 21/12/2018 18:29 )
27.49KB 1976444
Συνημμένο αρχείο CDAF08A2-E601-4894-A053-531...
( λήψεις: 43 )
( Δημοσιεύτηκε στις 28/12/2018 00:22 )
1.02MB 1977175
Συνημμένο αρχείο AC9A8029-8536-4DA4-816B-68E...
( λήψεις: 73 )
( Δημοσιεύτηκε στις 30/12/2018 12:08 )
188.72KB 1977389
Συνημμένο αρχείο 7DB36539-37B2-42EB-9471-69E...
( λήψεις: 70 )
( Δημοσιεύτηκε στις 30/12/2018 12:09 )
186.28KB 1977389
Συνημμένο αρχείο FE8CCC89-06A8-4EA7-AAEA-B8C...
( λήψεις: 57 )
( Δημοσιεύτηκε στις 11/01/2019 13:10 )
80.74KB 1978647
Συνημμένο αρχείο AAF5A11D-87B4-4318-B1F8-403...
( λήψεις: 84 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/01/2019 10:49 )
68.21KB 1978896
Συνημμένο αρχείο 7B7C2961-ACFD-4A97-8468-4DA...
( λήψεις: 61 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/01/2019 20:24 )
169.73KB 1978933
Συνημμένο αρχείο post-7675-0-93720600-154720...
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 17/01/2019 19:16 )
80.74KB 1979190
Συνημμένο αρχείο image.png
( λήψεις: 63 )
( Δημοσιεύτηκε στις 17/01/2019 22:21 )
445.09KB 1979203
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 10583...
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 11:00 )
139.96KB 1979233
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 11112...
( λήψεις: 62 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 11:11 )
72.22KB 1979235
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 11105...
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 11:12 )
68.31KB 1979235
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 11101...
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 11:12 )
76.96KB 1979235
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 11230...
( λήψεις: 56 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 11:24 )
113.32KB 1979237
Συνημμένο αρχείο Annotation 2019-01-18 12292...
( λήψεις: 55 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 12:31 )
78.02KB 1979251
Συνημμένο αρχείο Cape_Cod_Cleaning_Cloth_102...
( λήψεις: 50 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 12:36 )
14.51KB 1979252
Συνημμένο αρχείο Photo046.jpg
( λήψεις: 55 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 15:28 )
111.45KB 1979276
Συνημμένο αρχείο Photo045.jpg
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 15:28 )
112.26KB 1979276
Συνημμένο αρχείο Photo044.jpg
( λήψεις: 54 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 15:29 )
119.23KB 1979276
Συνημμένο αρχείο 20150811_213827.jpg
( λήψεις: 0 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 15:39 )
107.68KB 1979276
Συνημμένο αρχείο 2fb149ce.jpg
( λήψεις: 62 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 16:20 )
181.14KB 1979280
Συνημμένο αρχείο 0d1fafe0.jpg
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 16:23 )
78.91KB 1979280
Συνημμένο αρχείο 2bf33419.jpg
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 16:24 )
74.44KB 1979280
Συνημμένο αρχείο CULT4A.jpg
( λήψεις: 60 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 20:04 )
27.42KB 1979300
Συνημμένο αρχείο IMG_0090.JPG
( λήψεις: 58 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/01/2019 12:55 )
103.25KB 1979357
Συνημμένο αρχείο IMG_0091.JPG
( λήψεις: 59 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/01/2019 12:55 )
94.44KB 1979357
Συνημμένο αρχείο IMG_0093.JPG
( λήψεις: 59 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/01/2019 12:57 )
81.83KB 1979357