Μετάβαση στο περιεχόμενο


Συννημένα: [Οδηγός] unc0ver: JailBreak iOS 12.0 - 12.2 + 12.4 - 12.4.1 (Α12)

  Συννημένο Μέγεθος: Μήνυμα #
Συνημμένο αρχείο IMG_0037.PNG
( λήψεις: 75 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/02/2019 14:50 )
558.26KB 1983331
Συνημμένο αρχείο Untitled.jpg
( λήψεις: 21 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/02/2019 10:43 )
47.6KB 1983790
Συνημμένο αρχείο ABE75130-C397-45D3-964A-963...
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 30/03/2019 22:00 )
370.76KB 1986920
Συνημμένο αρχείο 0C8A4FF8-3E0B-4188-BFD1-1A9...
( λήψεις: 49 )
( Δημοσιεύτηκε στις 13/04/2019 08:42 )
31KB 1988344
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-04-19 at 15...
( λήψεις: 30 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/04/2019 14:15 )
300.81KB 1989009
Συνημμένο αρχείο 897413D0-B167-451A-A7FC-940...
( λήψεις: 28 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/04/2019 22:09 )
352.04KB 1989365
Συνημμένο αρχείο AAF43517-B564-4D02-A9D5-C47...
( λήψεις: 28 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/04/2019 23:11 )
235.29KB 1989374
Συνημμένο αρχείο 97B2D69D-9B1F-4550-B95E-C42...
( λήψεις: 30 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/04/2019 23:17 )
61.91KB 1989375
Συνημμένο αρχείο 42A67AA6-6007-4873-98F1-8B4...
( λήψεις: 42 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/04/2019 23:32 )
405.21KB 1989376
Συνημμένο αρχείο 871350DB-F76D-4A86-AD1A-BB4...
( λήψεις: 48 )
( Δημοσιεύτηκε στις 28/04/2019 01:09 )
373.71KB 1989699
Συνημμένο αρχείο 855A9437-98E5-473D-A4C8-37A...
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/05/2019 16:16 )
544.38KB 1990179
Συνημμένο αρχείο IMG_03F144AD261E-1.jpeg
( λήψεις: 41 )
( Δημοσιεύτηκε στις 22/07/2019 19:42 )
1.18MB 1997146
Συνημμένο αρχείο 8BF090A5-F1C8-448C-892C-6A5...
( λήψεις: 30 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/08/2019 18:19 )
137.09KB 1999262
Συνημμένο αρχείο 026CC441-5C04-4D61-8231-B12...
( λήψεις: 29 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/08/2019 18:31 )
674.45KB 1999262
Συνημμένο αρχείο AC26762B-F359-4C0D-877F-D36...
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 10/09/2019 09:45 )
184.86KB 2001442
Συνημμένο αρχείο B04405D0-BBC0-41C1-BCFB-235...
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 14/09/2019 23:27 )
946.72KB 2002150
Συνημμένο αρχείο usb error.png
( λήψεις: 33 )
( Δημοσιεύτηκε στις 18/09/2019 11:54 )
19.54KB 2002485
Συνημμένο αρχείο C4922366-B212-4AC3-8B02-D6E...
( λήψεις: 22 )
( Δημοσιεύτηκε στις 24/09/2019 16:31 )
474.2KB 2003540
Συνημμένο αρχείο 1700EA0C-7B35-4108-AE27-E14...
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 24/09/2019 16:31 )
491.32KB 2003540
Συνημμένο αρχείο Photo 04-10-2019, 16 19 20.jpg
( λήψεις: 26 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/10/2019 15:58 )
89.23KB 2005341
Συνημμένο αρχείο Photo 04-10-2019, 16 19 54.png
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/10/2019 15:59 )
847.77KB 2005341
Συνημμένο αρχείο Photo 04-10-2019, 16 21 42.png
( λήψεις: 27 )
( Δημοσιεύτηκε στις 04/10/2019 15:59 )
575.17KB 2005341
Συνημμένο αρχείο 5E430B67-62F3-4EB2-8415-7C7...
( λήψεις: 23 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/11/2019 19:47 )
343.83KB 2011371
Συνημμένο αρχείο iPhone 003.PNG
( λήψεις: 14 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/01/2020 22:45 )
61.79KB 2016122