Μετάβαση στο περιεχόμενο


Συννημένα: Apple Pay για ελληνικές κάρτες μέσα στο 2019

  Συννημένο Μέγεθος: Μήνυμα #
Συνημμένο αρχείο 83FB1481-1B5D-472C-BC08-5E7...
( λήψεις: 570 )
( Δημοσιεύτηκε στις 22/03/2019 23:07 )
7.3KB 1985928
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-03-25 at 21...
( λήψεις: 192 )
( Δημοσιεύτηκε στις 25/03/2019 21:52 )
537.48KB 1986166
Συνημμένο αρχείο 2.jpg
( λήψεις: 111 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/03/2019 14:42 )
74.66KB 1986249
Συνημμένο αρχείο 1.PNG
( λήψεις: 107 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/03/2019 14:43 )
493.26KB 1986249
Συνημμένο αρχείο D4105774-526E-4015-8D49-081...
( λήψεις: 95 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/03/2019 14:55 )
469.46KB 1986251
Συνημμένο αρχείο 8E9FD74A-0D08-4875-9B1B-075...
( λήψεις: 128 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 04:31 )
418.27KB 1994835
Συνημμένο αρχείο EC10B428-61EB-475B-9038-774...
( λήψεις: 125 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 04:32 )
725.74KB 1994835
Συνημμένο αρχείο 1D5E651D-F1DD-4AB2-9283-820...
( λήψεις: 125 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 04:32 )
612.81KB 1994835
Συνημμένο αρχείο IMG_0123.PNG
( λήψεις: 119 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 08:06 )
511.28KB 1994848
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-06-26 at 8....
( λήψεις: 111 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 08:06 )
1.18MB 1994848
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-06-26 at 10...
( λήψεις: 107 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 09:32 )
607.89KB 1994862
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-06-26 at 3....
( λήψεις: 101 )
( Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2019 14:19 )
569.48KB 1994909
Συνημμένο αρχείο IMG_3788.jpg
( λήψεις: 135 )
( Δημοσιεύτηκε στις 09/07/2019 21:11 )
192.96KB 1996096
Συνημμένο αρχείο cyprus_aiways.PNG
( λήψεις: 120 )
( Δημοσιεύτηκε στις 12/07/2019 14:38 )
74.17KB 1996295
Συνημμένο αρχείο 66929618_2455173377880688_2...
( λήψεις: 61 )
( Δημοσιεύτηκε στις 16/07/2019 12:20 )
39.29KB 1996608
Συνημμένο αρχείο Screenshot 2019-10-19 at 22...
( λήψεις: 93 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/10/2019 21:23 )
159.32KB 2007797
Συνημμένο αρχείο IRIS 24-7 Payment_21-10-201...
( λήψεις: 82 )
( Δημοσιεύτηκε στις 23/10/2019 11:05 )
56.97KB 2008177
Συνημμένο αρχείο E2D301F8-BE86-4040-ABCA-883...
( λήψεις: 82 )
( Δημοσιεύτηκε στις 25/11/2019 17:39 )
779.65KB 2012010
Συνημμένο αρχείο 76E62761-8D25-42FE-AA77-DA9...
( λήψεις: 96 )
( Δημοσιεύτηκε στις 01/12/2019 08:21 )
267.9KB 2012474
Συνημμένο αρχείο 78EFFEE3-169D-419D-948F-2DE...
( λήψεις: 83 )
( Δημοσιεύτηκε στις 28/01/2020 18:29 )
218.8KB 2016328
Συνημμένο αρχείο B4DFD950-112F-479E-9B5D-EB7...
( λήψεις: 84 )
( Δημοσιεύτηκε στις 15/04/2020 16:37 )
122.66KB 2021662
Συνημμένο αρχείο IMG_0271.PNG
( λήψεις: 87 )
( Δημοσιεύτηκε στις 15/04/2020 18:58 )
94.84KB 2021675
Συνημμένο αρχείο 32DFA305-A25D-473E-913B-27F...
( λήψεις: 65 )
( Δημοσιεύτηκε στις 15/04/2020 20:19 )
639.98KB 2021709
Συνημμένο αρχείο 62B7365F-DF4D-44DA-A3E3-047...
( λήψεις: 65 )
( Δημοσιεύτηκε στις 15/04/2020 20:20 )
689.34KB 2021709
Συνημμένο αρχείο 6D181E2A-0B82-4AE5-BF24-D4C...
( λήψεις: 93 )
( Δημοσιεύτηκε στις 16/04/2020 13:39 )
67.51KB 2021779
Συνημμένο αρχείο A77995D6-CE0F-4FB6-84E2-108...
( λήψεις: 95 )
( Δημοσιεύτηκε στις 16/04/2020 13:40 )
116.4KB 2021779
Συνημμένο αρχείο D6CBAD3A-FA50-40EC-86C2-BC7...
( λήψεις: 95 )
( Δημοσιεύτηκε στις 16/04/2020 13:40 )
100.55KB 2021779
Συνημμένο αρχείο Apple Pay.png
( λήψεις: 100 )
( Δημοσιεύτηκε στις 16/04/2020 17:39 )
798.34KB 2021802
Συνημμένο αρχείο 59AF8B11-7DF0-4030-96B3-98F...
( λήψεις: 190 )
( Δημοσιεύτηκε στις 22/04/2020 13:33 )
156.63KB 2022321
Συνημμένο αρχείο E2AEAD79-BCE5-4C66-96BE-E1A...
( λήψεις: 133 )
( Δημοσιεύτηκε στις 03/05/2020 15:04 )
505.17KB 2023067
Συνημμένο αρχείο 1.jpg
( λήψεις: 80 )
( Δημοσιεύτηκε στις 01/06/2020 10:16 )
50.89KB 2025050
Συνημμένο αρχείο Adjustments.jpg
( λήψεις: 92 )
( Δημοσιεύτηκε στις 02/06/2020 18:59 )
80.48KB 2025194
Συνημμένο αρχείο IMG_4339.jpg
( λήψεις: 141 )
( Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2020 12:33 )
68.5KB 2026634